• Kalendář

Kalendář


Upozornění pro studenty a hosty koleje 17. listopadu

Dle informace hlavního stavbyvedoucího Ing. Sklenáře dojde dne 2. 8. 2017

k zahájení  stavebních prací v budově C – nízká budova mezi objekty A + B!

Dojde k oplocení staveniště, postavení buňkoviště pod schody u budovy C   a   vyznačení

bezpečných  pochozích  tras pro ubytované.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady. Čtěte důležité informace na vchodech a nástěnkách.  

V příloze informace o zahájení stavby a plán pochozích tras.

Chovejte se pozorně v těsné blízkosti staveniště.

Neparkujte kola k atriu mezi objekty, bude ohrazeno.

                                                                  

Začátek akce 2. srpna 2017
Konec akce 31. prosince 2017
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám